Wellness & SPA

Ajurvédská masáž/ Ayurvedic massage

Request now!

Available
Morning, Noon, Afternoon, Evening
Location
Hotel Horal, Radhoš?ská 1691
Meeting point
Wellness Horal
Helpful facts

Ajurvédská masáž od našeho maséra Rammyho ze Srí Lanky bude nevšedním zážitkem pro všechny obdarované. Právě ajurvédská masáž se v dnešní době stává čím dál více populární pro svou schopnost uvolnit celé tělo i mysl od každodenního stresu a jako jedna z mála technik dokáže účinně působit na vylučování toxinů. Díky modernímu způsobu života, konzumaci konzervovaných, či jinak upravených potravin a užívání léků se do našeho těla dostává velké množství chemických látek, které se postupně hromadí a narušují energetickou rovnováhu. Při masáži dochází k vyloučení toxinů uložených hluboko ve svalových tkáních, kostní hmotě i kůži, což napomáhá opětovné regeneraci. Příznivě také ovlivňuje všechny systémy v našem těle; lymfatický, trávicí, dýchací, imunitní, nervový, pohybový systém a podporuje také krevní oběh. Ajurvédská masáž kladně působí na psychický stav jedince a doporučuje se rovněž při poruchách trávení či nespavosti.

Pokud se rozhodnete ajurvédskou masáž absolvovat, vybrat si můžete ze 3 délek (40 min, 50 min. nebo 80 minut). Ke zlepšení účinků masáže se rovněž používají různé olejíčky či prášky obsahující aktivní substance bylin a kořínků. Jejich užívání však není pouhá kosmetická záležitost. Učení ajurvédy v sobě zahrnuje také znalost rostlin a tak má každá bylinka při léčbě své místo.


Ayurvedic massage from our masseur Rammy from Sri Lanka will be an extraordinary experience for all recipients. Ayurvedic massage is becoming increasingly popular today for its ability to relax the entire body and mind from everyday stress and as one of the few techniques that can effectively eliminate toxins. Due to modern lifestyles, consumption of processed or otherwise modified foods, and medication use, our bodies accumulate a large amount of chemicals that gradually disrupt the body's energy balance. During the massage, toxins stored deep in the muscle tissues, bone mass, and skin are eliminated, promoting regeneration. It also positively affects all systems in our body: lymphatic, digestive, respiratory, immune, nervous, musculoskeletal system, and also supports blood circulation. Ayurvedic massage has a positive effect on the individual's mental state and is also recommended for digestive disorders or insomnia.


If you decide to undergo an Ayurvedic massage, you can choose from 3 lengths (40 minutes, 50 minutes, or 80 minutes). Various oils or powders containing active substances from herbs and roots are also used to enhance the effects of the massage. However, their use is not just a cosmetic matter. Ayurvedic teachings also include knowledge of plants, so each herb has its place in treatment.

Tickets

Select tickets
Ajurvédská masáž/ Ayurvedic massage
40 min.
1080.00
Ajurvédská masáž/ Ayurvedic massage
50 min.
1490.00
Ajurvédská masáž/ Ayurvedic massage
80 min.
2170.00
0Close